TISZTÚJÍTÓ és ALAPSZABÁLY módosító KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS

Ezúton értesítelek benneteket, hogy a Marcali Város Szabadidő Sportegyesület

2016. március 07.-én / hétfő / 17:30

tartja TISZTÚJÍTÓ és ALAPSZABÁLY módosító KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉT.

Helye: Marcali Városi Sportcsarnok klubterme

Marcali, Park u. 16.

 

Napirendek:

1.      Az MVSZSE tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló elnökségi beszámoló.

Kiss László

2.      Az MVSZSE gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló számvizsgáló biztosi jelentés.

Zajcsuk Lajos

3.      Szakosztály megszüntetése.

4.      Az MVSZSE elnökének, elnökségének és számvizsgáló biztosának megválasztása.

5.      Az MVSZSE alapszabályának módosítása a Ptk. változása alapján.

Dr. Trombitásné Dr. Domján Bernadett

6.      Egyéb előterjesztések, hozzászólások.

Határozatképtelenség esetén a Küldöttközgyűlést változatlan helyszínnel és napirendi pontokkal 18 órára hívjuk össze. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül – a minősített többséghez kötött kérdéseken kívül – határozatképes.

Marcali, 2016. február 18.

Üdvözlettel:

Kiss László

MVSZSE elnök