Nyert a NEKA pályázat!

A Marcali Város Szabadidő Sportegyesület NEA-MA-13-M-0934 pályázati azonosítószámon nyilvántartott, 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. számú melléklet XX. Emberi Erőfotrrások Minisztériuma fejezet Emberi Erőforrások Minisztériuma 20/54 Nemzeti Együttműködési Alap megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére.